ایزدی مدیر شهرسازی دفتر فنی استانداری فارس با دستور عنایت اله رحیمی استاندار فارس از اراضی شهر نودان بازدید میدانی و سرکشی به عمل آوردند.

نودان در مسیر پیشرفت / ایزدی مدیر شهرسازی دفتر فنی استانداری فارس با دستور عنایت اله رحیمی استاندار فارس از اراضی شهر نودان بازدید میدانی و سرکشی به عمل آوردند.

خیاط شهردار نودان در مصاحبه با پایگاه خبری نودان آنلاین اظهار داشت ؛ پیرو جلسه مورخه ۱۳ شهریور ، شهردار و شورای اسلامی شهر نودان با استاندار فارس و دستور استاندار فارس و جلسه متعاقب آن با معاونت عمرانی و مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس ، پیرامون الحاق اراضی مجتمع اداری شهر نودان به محدوده خدماتی شهر نودان ؛ روز شنبه ۲۰ شهریور مهندس ایزدی مدیر شهرسازی دفتر فنی استانداری فارس به شهر نودان ماموریت یافت و به اتفاق شهردار و شورای اسلامی شهر نودان در راستای دستور فوری استاندار فارس از اراضی مورد نظر بصورت میدانی بازید کردند.

ایزدی مدیر شهرسازی دفتر فنی استانداری فارس با دستور عنایت اله رحیمی استاندار فارس از اراضی شهر نودان بازدید میدانی و سرکشی به عمل آوردند

خیاط شهردار نودان در خصوص ضرورت و لزوم الحاق این اراضی بصورت طرح منفصل از مجتمع اداری تا کارخانه یخ محمدی بمنظور رونق و توسعه شهر نودان و ایجاد درآمد زایی برای شهرداری و ایجاد اشتغال زائی با احداث واحد های تجاری و تولیدی در محدوده شهر نودان تاکید نمودند.

سیاوشی رئیس شورای اسلامی شهر نودان و دیگر اعضای شورای اسلامی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح و همگی خواهان تسریع در الحاق اراضی مورد نظر به محدوده خدماتی شهر نودان شدند.

ایزدی مدیر شهرسازی دفتر فنی استانداری فارس با دستور عنایت اله رحیمی استاندار فارس از اراضی شهر نودان بازدید میدانی و سرکشی به عمل آوردند

مهندس ایزدی ضمن استقبال از پیشنهاد مسئولین شهر نودان اظهار داشتند: با تاکید حوزه معاونت عمرانی استانداری و مدیر کل دفتر فنی در راستای دستور استاندار فارس ، امروز از شهر نودان بازدید و با دیدگاه مثبت این موضوع را بصورت جدی پیگیری خواهیم نمود.

مهندس ایزدی از زیبایی و پاکیزگی شهر نودان و ساختمان شهرداری و تلاش و زحمات مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر نودان تقدیر بعمل آوردند.

مقرر گردید نقاط UTM اراضی مورد نظر و عکس هوایی این اراضی و نقشه طرح جامع شهر نودان توسط واحد عمران و شهرسازی شهرداری نودان تکمیل و همین هفته به استانداری فارس ارسال گردد.

  • نویسنده : محمد دهداری