مدیر مسئول و صاحب امتیاز : محمد دهداری

تلفن تماس و واتس آپ : ۰۹۱۷۱۲۵۸۶۹۴ 

ایمیل ارسال مطالب : nowdanonline@gmail.com

نشانی: شهرستان کوه چنار- شهر نودان – کوچه شهید سیاوشی – کد پستی ۷۳۳۶۱۱۵۲۷