با حضور کارشناسان مدیریت حفظ نباتات استان ؛ محقق مرکز تحقیقات فارس و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی کوهمره وضعیت خسارت مگس انجیر آفریقایی (توپیکی)در باغات انجیر بررسی و راهکارهای مقابله پیش بینی و به باغداران توصیه گردید به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین فرهنگی مسئول جهاد کشاورزی بخش کوهمره گفت : علی رغم اینکه باغداران […]

با حضور کارشناسان مدیریت حفظ نباتات استان ؛ محقق مرکز تحقیقات فارس و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی کوهمره وضعیت خسارت مگس انجیر آفریقایی (توپیکی)در باغات انجیر بررسی و راهکارهای مقابله پیش بینی و به باغداران توصیه گردید

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین فرهنگی مسئول جهاد کشاورزی بخش کوهمره گفت : علی رغم اینکه باغداران بدنبال راهکارهای شیمیایی هستند اما هیچ‌ گونه مبارزه شیمیایی علیه آفت مذکور وجود ندارد و میبایست بصورت همگانی با نصب تله و استفاده از ترکیبات مختلف از خسارت این آفت کاست.

وی یادآور شد ؛ باغداران عزیز جهت هر گونه مشاوره میتوانند با شماره تماس ۴۲۴۳۳۲۳۵ (مرکز جهاد کشاورزی کوهمره) تماس حاصل نمایند.