بازدید میدانی کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی از خسارات آتش سوزی باغات دیم روستای دوسیران بخش کوهمره نودان

بازدید میدانی کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی از خسارات آتش سوزی باغات دیم روستای دوسیران بخش کوهمره نودان

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین ؛ با حضور فرهنگی مسئول مرکز جهاد کشاورزی کوهمره نودان، زندی آرا کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی و اسماعیل پور رئیس شورای اسلامی روستای دوسیران از باغاتی که بر اثر آتش سوزی روز ۲۴ شهریور دچار خسارت شده اند بازدید میدانی به عمل آمد و نسبت به بررسی و کارشناسی نوع و تعداد درختان خسارت دیده اقدام شد.

پس از جمع بندی، گزارش خسارت وارده به باغات دیم روستای دوسیران تنظیم و به استان ارسال خواهد شد.