جلسه انتخابات شورای بخش کوهمره‌ نودان شهرستان کوه‌چنار با حضور معاون فرمانداری، بخشدار کوهمره و نمایندگان شورای اسلامی روستاها در شورای اسلامی بخش تشکیل شد.

جلسه انتخابات شورای بخش کوهمره‌ نودان شهرستان کوه‌چنار با حضور معاون فرمانداری، بخشدار کوهمره و نمایندگان شورای اسلامی روستاها در شورای اسلامی بخش تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین ، در این جلسه که نمایندگان ۱۲ روستای بخش کوهمره نودان حضور داشتند که آقایان محمود قیصری، داریوش پورقیومی، محمد حسن انصاری، زال پور ناصری، بابارئیسی به عنوان پنج عضو شورای اسلامی بخش کوهمره‌ نودان شهرستان کوه‌چنار انتخاب شدند.

پس از انتخابات شورای اسلامی بخش کوهمره نودان جلسه هیئت رئیسه در بخشداری این بخش تشکل و بر اساس اکثریت آراء محمود قیصری به عنوان رئیس، داریوش پورقیومی نماینده شورای بخش کوهمره در شورای شهرستان، محمد حسن انصاری نائب رئیس، زال پور ناصری منشی اول و بابارئیسی منشی دوم تعیین شدند.