به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین ، قضات دادگستری شهرستان ڪوه چنار در راستای اجرای سیاست های ڪاهش جمعیت ڪیفری زندان قوه قضائیه و استفاده بهینه از مجازات خدمات عمومی رایگان با استفاده از ظرفیت های موجود در قانون مجازات اسلامی احڪامی صادر نمودند ڪه در آن مجرمین واجد شرایط به جای تحمل حبس به […]

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین ، قضات دادگستری شهرستان ڪوه چنار در راستای اجرای سیاست های ڪاهش جمعیت ڪیفری زندان قوه قضائیه و استفاده بهینه از مجازات خدمات عمومی رایگان با استفاده از ظرفیت های موجود در قانون مجازات اسلامی احڪامی صادر نمودند ڪه در آن مجرمین واجد شرایط به جای تحمل حبس به مجازات های جایگزین حبس محڪوم شدند.


از جمله این مجازات ها ڪه قضات به جای زندان برای محڪومان اعمال ڪردند می‌توان به موارد ذیل اشاره ڪرد:
١-تهیه دارو برای بیماران مستمند ٢-تهیه ڪیف و ڪفش و نوشت افزار ایرانی برای نیازمندان. ٣-تامین هزینه درمان معتادان متجاهر .۴-تهیه دستگاه دمنده جهت اطفای حریق در اراضی ملی

امید است با صدور این آرا علاوه بر تقویت و حمایت از نهادها و سازمان های ارائه دهنده خدمات عام المنفعه شاهد اصلاح و بازپذیری مجرمان به جامعه باشیم.