به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین به نقل از روابط عمومی فرمانداری ڪوه‌چنار، علی علیزاده در دیدار با رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشڪی استان ڪه با حضور رئیس شبڪه بهداشت و درمان شهرستان و رئیس بیمارستان قائمیه برگزار شد ضمن تشریح وضعیت بهداشت و درمان شهرستان و تشڪر و قدردانی از زحمات ڪادر بهداشت […]

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین به نقل از روابط عمومی فرمانداری ڪوه‌چنار، علی علیزاده در دیدار با رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشڪی استان ڪه با حضور رئیس شبڪه بهداشت و درمان شهرستان و رئیس بیمارستان قائمیه برگزار شد ضمن تشریح وضعیت بهداشت و درمان شهرستان و تشڪر و قدردانی از زحمات ڪادر بهداشت ودرمان در مقابله با ویروس منحوس ڪرونا خواستار تسریع در حل مشڪلات حوزه بهداشت و درمان در شهرستان ڪوه‌چنار شد.

در این جلسه ڪه به منظور بررسی مشڪلات بهداشتی و درمانی شهرستان ڪوه‌چنار برگزار شد، رئیس شبڪه بهداشت و درمان و رئیس بیمارستان قائمیه در گزارشی وضعیت بهداشت و درمان شهرستان را تشریح و مطالبات خواسته‌های ڪوه‌چنار در زمینه بهداشت و درمان را مطرح ڪردند

در این جلسه مقرر شد:

۱- بحث مستقل شدن مالی شبڪه بهداشت و درمان ڪوه‌چنار مرتفع شود.
۲- مطالبات پیمانڪار مرڪز خدمات جامع سلامت ملای انبار و خانه بهداشت ڪنده‌ای پرداخت و به زودی این دو پروژه افتتاح شود.
۳- اقلام و تجهیزات درمانی موردنیاز به بیمارستان و شبڪه بهداشت و درمان داده شود
۴- پیگیری صدور مجوز به ڪارگیری نیرو جهت ستاد شبڪه بهداشت انجام شود.
۵-مجوز اجاره پانسیون جهت پزشڪان متخصص داده شود.