به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت جلسه ای با حضور کمبایندار، نماینده کشاورزان و معتمدین محلی در مرکز جهاد کشاورزی کوهمره برگزار و هماهنگی های لازم جهت برداشت مزارع غلات صورت پذیرفت‌. مقرر شد کمبایندار ظرف یک هفته آینده کمباینهای مورد نیاز را در منطقه مستقر نماید. همچنین با توجه به […]

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت جلسه ای با حضور کمبایندار، نماینده کشاورزان و معتمدین محلی در مرکز جهاد کشاورزی کوهمره برگزار و هماهنگی های لازم جهت برداشت مزارع غلات صورت پذیرفت‌.

مقرر شد کمبایندار ظرف یک هفته آینده کمباینهای مورد نیاز را در منطقه مستقر نماید.

همچنین با توجه به نرخ مصوب ستاد برداشت کشور و اصلاحیه جدید آن و همچنین شرایط منطقه، مقرر شد نرخ برداشت مزارع غلات دیم با کمباین های متوسط کاه کوب به ازای هر هکتار ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال (چهارصد هزار تومان) باشد. ضمن اینکه نرخ برداشت بصورت ساعتی نیز پیش بینی شده که مبلغ آن همسو با نرخ برداشت بصورت هکتاری است.

لازم بذکر است این اداره در قبال کمباین هایی که توسط افراد مختلف به منطقه وارد میشود هیچگونه مسئولیت و تعهدی ندارد.