بازی های بومی محلی در ۶ رشته در روستاهای هدف قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه با همکاری حوزه خواهران حضرت نرجس خاتون (س) کوهمره نودان ، آموزش و پرورش، دهیاری ها و شورای اسلامی در دهستان کوهمره در حال برگزاری است.

بازی های بومی محلی در ۶ رشته در روستاهای هدف قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه با همکاری حوزه خواهران حضرت نرجس خاتون (س) کوهمره نودان ، آموزش و پرورش، دهیاری ها و شورای اسلامی در دهستان کوهمره در حال برگزاری است.

مسعود خواجه مسول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف از برگزاری این بازی ها را تزریق روحیه نشاط، امید و همدلی در روستاها بیان نمود.این بازی ها در سه مرحله روستا، دهستان و استانی برگزار و در پایان از تیم های برتر تقدیر خواهد شد.