با حمایت و پیگیری مهندس نوذری وزیر اسبق نفت، توزیع گوشت گرم گوسفند بین نیازمندان تعدادی از روستاهای بخش کوهمره نودان انجام شد

با حمایت و پیگیری مهندس نوذری وزیر اسبق نفت، توزیع گوشت گرم گوسفند بین نیازمندان تعدادی از روستاهای بخش کوهمره نودان انجام شد.

خیاط شهردار نودان در مصاحبه با پایگاه خبری نودان آنلاین از توزیع گوشت گوسفند گرم بین نیازمندان تعدادی از روستاهای بخش کوهمره نودان خبر داد.

خیاط اظهار داشت با تاکید و حمایت مهندس نوذری تعدادی گوسفند مرغوب به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال ذبح و گوشت آن در بسته های یک کیلوگرمی بین نیازمندان تعدادی از روستاهای بخش کوهمره نودان با همکاری بسیجیان و شوراها در روستاهای ملای انبار ، پیر سبز ، تره دان ، چکک و تنگ شیب توزیع گردید.

دبیر توزیع کمکهای مومنانه ، ضمن اشاره به دلسوزی ، تاکید و حمایت مهندس نوذری از نیازمندان بصورت مداوم در دو شهرستان کوه چنار و کازرون بیان داشت این توزیع از هزینه شخصی صورت گرفته و در نوبتهای بعد این کمکها بین نیازمندان دیگر روستاها توزیع خواهد شد.

خیاط از بسیجیان و اعضای محترم شوراها و معتمدین که در بسته بندی و توزیع گوشت گوسفند همکاری نمودند تقدیر نمود .

  • نویسنده : علی دهداری