مسئولان شهر نودان خواستار ارتقاء مرکز جامع سلامت و درمانگاه بخش کوهمره نودان از درجه 2 به درجه 1 و تجهیز این درمانگاه و اختصاص تجهیزات مورد نیاز آن شدند

مسئولان شهر نودان خواستار ارتقاء مرکز جامع سلامت و درمانگاه بخش کوهمره نودان از درجه ۲ به درجه ۱ و تجهیز این درمانگاه و اختصاص تجهیزات مورد نیاز آن شدند.

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین ؛ باحضور خیاط شهردار نودان ، سیاوشی رئیس شورای اسلامی شهر نودان و دکتر همتی معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، دکتر توکلی مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خوبیار جعفری رئیس گروه نوجوانان ، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دفتر ریاست دانشگاه پیرامون ارتقاء مرکز جامع سلامت و درمانگاه بخش کوهمره نودان از درجه ۲ به درجه ۱ و تجهیز این درمانگاه و اختصاص تجهیزات مورد نیاز ( طبق نامه پیوست) برگزار شد.

دکتر همتی و دکتر توکلی ضمن موافقت و تأکید بر تجهیز این درمانگاه دستورهای لازم صادر کردند و مقرر گردید :- نسبت به راه اندازی دستگاه رادیولوژی این درمانگاه و ارسال تجهیزات مورد تقاضای شورای اسلامی شهر نودان در اسرع وقت به این درمانگاه اقدام گردد.- با موافقت دانشگاه علوم پزشکی خانم فرخنده شهریاری بصورت دائم در رادیولوژی درمانگاه نودان و بیمارستان شهید فرج الله رضازاده مشغول به فعالیت شود.- ساعت فعالیت درمانگاه کوهمره نودان تا ساعت ۲۲ با نظارت مستمر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوه چنار و بازدید مداوم و سرزده مهندس خوبیار جعفری نماینده دانشگاه علوم پزشکی شیراز باشد.- همچنین بنا به دستور دکتر همتی مقرر گردید بزودی جلسه ای در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیرامون رفع مشکلات درمانگاه بخش کوهمره نودان و ارائه خدمات مطلوب به مردم برگزار شود.

مهندس خوبیار جعفری بعنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی مسئول پیگیری دستورات صادره و تجهیز و رفع مشکلات درمانگاه بخش کوهمره نودان شد.

  • نویسنده : محمد دهداری