📣 قابل توجه همشهریان گرامی: باتوجه به وضعیت قرمز شهرستان کوه چنار ازنظر همه گیری کرونا وشیوع گسترده بیماری در بین خانواده هاو افزایش ناگهانی موارد بستری وفوتی کرونا توجه همشهریان عزیزرا به نکات ذیل جلب می نماییم. ۱- ازبرگزاری هرگونه تجمع ودید وبازدید های خانوادگی به مدت دو هفته خودداری نموده وبا قرنطینه خانگی […]

📣 قابل توجه همشهریان گرامی:

باتوجه به وضعیت قرمز شهرستان کوه چنار ازنظر همه گیری کرونا وشیوع گسترده بیماری در بین خانواده هاو افزایش ناگهانی موارد بستری وفوتی کرونا توجه همشهریان عزیزرا به نکات ذیل جلب می نماییم.

۱- ازبرگزاری هرگونه تجمع ودید وبازدید های خانوادگی به مدت دو هفته خود
داری نموده وبا قرنطینه خانگی وخود مراقبتی نسبت به کاهش بار بیماری وکنترل آن اقدام نمایید.

۲- ازتماس نزدیک با افراد بیمار خودداری نموده ونسبت به رعایت کامل قرنطینه خانگی توسط افراد بیمار واعضای نزدیک خانواده اقدام گردد.

۳-باتوجه به قدرت بالای انتقال ویروس جهش یافته، مخصوصأ در محیط های بسته از تجمع افراد در مراسمات عروسی وتششیع جنازه ودور همی های خانوادگی جدأ خودداری نمایید.

۴-درصورت تماس با افراد بیمار ویا حضور در تجمعات به احتمال خیلی زیاد به این بیماری مبتلا شده اید که لازم است باخود مراقبتی وپوشش دائمی ماسک ازانتشار بیشتر بیماری خودداری نمایید.

۵- در صورت وجود فرد بیمار در جمع خانواده وتماس مشکوک با آنها، ضمن استفاده از ماسک توسط همه اعضا، بنا را بر مثبت بودن تست کرونای دیگر اعضای خانواده نهاده وبا هوشیاری وخود مراقبتی نسبت به کنترل بیماری در خانواده وجامعه اقدام نمایید.

ستاد مدیریت ومبارزه با کرونا شهرستان کوه چنار