طی حکمی از سوی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دکتر مصدق کشاورزی به عنوان مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر منصوب شد. مصدق کشاورزی اصالتا اهل روستای پاپون سفلی بخش کوهمره نودان می باشد. وی پیش از این طی ۱۶ سال سابقه مدیریت درخشان در استان بوشهر در چندین پست معاونت و […]

طی حکمی از سوی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دکتر مصدق کشاورزی به عنوان مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر منصوب شد.

مصدق کشاورزی اصالتا اهل روستای پاپون سفلی بخش کوهمره نودان می باشد. وی پیش از این طی ۱۶ سال سابقه مدیریت درخشان در استان بوشهر در چندین پست معاونت و مدیریت استانی و همچنین بازرس سلامت اداری وزیر در استان بوشهر، امروز با حکم وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی به این سمت منصوب شد.

نامبرده علاوه بر مدیر نمونه و بازرس نمونه کشوری یکی از جامعه شناسان زبده و مدرس نمونه دانشگاهی در استان بوشهر می باشد.