به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین به موجب دستور دادستان شهرستان کوهچنار در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و حمایت از اقشار آسیب پذیر هرگونه افزایش میزان اجاره بها و رهن مازاد بر ۱۵ درصد تعیین شده توسط ستاد ملی کرونا مصداق بارز تضییع حقوق عامه بوده و بنگاه های املاکی که از اجرای […]

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین به موجب دستور دادستان شهرستان کوهچنار در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و حمایت از اقشار آسیب پذیر هرگونه افزایش میزان اجاره بها و رهن مازاد بر ۱۵ درصد تعیین شده توسط ستاد ملی کرونا مصداق بارز تضییع حقوق عامه بوده و بنگاه های املاکی که از اجرای مصوبه مذکور استنکاف نمایند تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.