به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین ؛ حسب گزارشات واصله از سازمان های مردم نهاد در خصوص تخریب محیط زیست توسط کارخانه گچ خاوند واقع در روستای گاوکشک، با ورود دادستانی به موضوع و بازید میدانی دادستان کوه چنار از معدن فوق الذکر موضوع در دست بررسی قرار گرفت وتحقیقات قضایی اغاز شد در ادامه […]

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین ؛ حسب گزارشات واصله از سازمان های مردم نهاد در خصوص تخریب محیط زیست توسط کارخانه گچ خاوند واقع در روستای گاوکشک، با ورود دادستانی به موضوع و بازید میدانی دادستان کوه چنار از معدن فوق الذکر موضوع در دست بررسی قرار گرفت وتحقیقات قضایی اغاز شد در ادامه با ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری و به دنبال اخذ نظریات کارشناسان رسمی مبنی بر اینکه فعالیت معدن موصوف عامل تخریب محیط زیست بوده و تاکنون صدمات زیادی به چرخه طبیعت وارد کرده است به جهت پیشگیری از تخریب محیط زیست و حیات وحش منطقه و صیانت حقوق عامه و بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهچنار پس از وصول نظریه کارشناسان و تکمیل تحقیقات مقدماتی در اقدامی قاطع وانقلابی دستور توقف فعالیت این معدن صادر گردیده است.