مدیر کل صدا و سیما استان فارس از ایستگاه تلویزیونی شبکه های صدا و سیما در نودان بازدید به عمل آورد.

مدیر کل صدا و سیما استان فارس از ایستگاه تلویزیونی شبکه های صدا و سیما در نودان بازدید به عمل آورد.

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین؛ در راستای پیگیری جهت رفع مشکل قطعی گیرنده های دیجیتال دکتر پهلوانیان مدیر کل صدا و سیمای استان فارس به همراه سرپرست بخشداری کوهمره نودان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر نودان از ایستگاه تلویزیونی شبکه های صدا و سیما در نودان بازدید به عمل آوردند.