به گزارش خبرنگار نودان آنلاین، اسامی و کد نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر نودان اعلام شد. ١- آقای حمیدرضا افراسیابی فرزند خدانظر کد نامزد ۱۵ ۲- آقای عزت اله پرنگ فرزند بهمن کد نامزد ۱۶ ۳- آقای مختار رئیسی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۸۴- آقای عزت اله زارعی فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۹۵ – آقای ابراهیم […]

به گزارش خبرنگار نودان آنلاین، اسامی و کد نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر نودان اعلام شد.

١- آقای حمیدرضا افراسیابی فرزند خدانظر کد نامزد ۱۵

۲- آقای عزت اله پرنگ فرزند بهمن کد نامزد ۱۶

۳- آقای مختار رئیسی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۸
۴- آقای عزت اله زارعی فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۹
۵ – آقای ابراهیم ساسانی پور فرزند ولی کد نامزد ۲۱
۶- آقای فریدون سیاوشی فرزند جهان شیر کد نامزد ۲۴
۷- آقای محمود غفاری فرزند لقمان کد نامزد ۲۵
۸- آقای یوسف غلام زاده فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۶