بایگانی‌های درمانگاه تخصصی بیمارستان قائمیه - نودان آنلاین
آشنایی با روند ارایه خدمت درمانگاه تخصصی بیمارستان قائمیه 23 شهریور 1400

آشنایی با روند ارایه خدمت درمانگاه تخصصی بیمارستان قائمیه

درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید فرج اله رضازاده قائمیه با حضور پزشکان متخصص در دو نوبت صبح و عصر در حال خدمت رسانی به شهروندان است.