بایگانی‌های خسارت - نودان آنلاین
پیگیری و بررسی خسارت وارده به باغات دیم روستای دوسیران بر اثر آتش سوزی 26 شهریور 1400

پیگیری و بررسی خسارت وارده به باغات دیم روستای دوسیران بر اثر آتش سوزی

بازدید میدانی کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی از خسارات آتش سوزی باغات دیم روستای دوسیران بخش کوهمره نودان

با حضور کارشناسان مدیریت حفظ نباتات استان ؛ وضعیت خسارت مگس انجیر آفریقایی (توپیکی) در باغات انجیر کوهمره بررسی شد 21 شهریور 1399

با حضور کارشناسان مدیریت حفظ نباتات استان ؛ وضعیت خسارت مگس انجیر آفریقایی (توپیکی) در باغات انجیر کوهمره بررسی شد

با حضور کارشناسان مدیریت حفظ نباتات استان ؛ محقق مرکز تحقیقات فارس و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی کوهمره وضعیت خسارت مگس انجیر آفریقایی (توپیکی)در باغات انجیر بررسی و راهکارهای مقابله پیش بینی و به باغداران توصیه گردید به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین فرهنگی مسئول جهاد کشاورزی بخش کوهمره گفت : علی رغم اینکه باغداران […]

بازدید کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی کوهمره نودان از باغستان روستای دوسیران 30 مرداد 1399

بازدید کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی کوهمره نودان از باغستان روستای دوسیران

هدف از این بازدید بررسی وضعیت خسارت آفت مگس انجیر آفریقایی در باغات انجیر دوسیران بود. به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین ؛ بررسی باغات در نقاط مختلف نشان دهنده این است که باغات انجیر مناطق سردسیری در مراحل ابتدایی رسیدن میوه می باشند و خسارت آفت در باغات قابل مشاهده است.پیش بینی می گردد […]