بایگانی‌های جوان کوهچناری | نودان آنلاین
سکان معاونت دادستانی شیراز در دست جوان کوه چناری 11 تیر 1400

سکان معاونت دادستانی شیراز در دست جوان کوه چناری

سکان معاونت دادستانی شیراز در دست جوان کوه چناری

انتخاب جوان کوه چناری به عنوان شورای مرکزی حزب اسلامی ایران زمین در اولین انتخابات آنلاین احزاب کشور 03 اردیبهشت 1400

انتخاب جوان کوه چناری به عنوان شورای مرکزی حزب اسلامی ایران زمین در اولین انتخابات آنلاین احزاب کشور

به گزارش پایگاه خبری نودان آنلاین، پنجمین مجمع عمومی حزب اسلامی ایران‌ زمین زیر نظر وزارت کشور، روز جمعه ۲۰ فروردین‌ ماه سال ۱۴۰۰ برای اولین بار به‌ صورت آنلاین و برخط در سراسر کشور برگزار شد و به جز ابوالقاسم رئوفیان همه اعضای شورای مرکزی حزب ایران زمین تغییر کردند‌ و اکثر منتخبین جوان […]